Alevi-Bektaşiler yıllarca inanç ve öğretilerinin gereği olarak demokratik, seküler ve insanliğin evrensel değerlerini benimseyen bir ülke hasreti duymuşlar ve bu uğurda mücadele etmişlerdir. Savundukları bu değerler nedeniyle Alevi-Bektaşiler yüzyıllar boyunca gerici çevreler tarafından kendi anayurtlarında baskı ve katliamların hedefi olmuştur. Günümüzde de devam eden bu şiddet ve sindirme politikaları karşısında inanç ve kültürel değerlerini yaşatmak isteyen Alevi-Bekaşiler icin tek yol birlik ve dirlik içinde örgütlü bir güç olmaktır.

Bu gerçeği farkeden canların gayretleri sonucunda Turkiye’de 1990’larda hızlanan Alevi- Bektaşi örgütlenmesi uluslararası alanda da varliğini göstermiş, dunyanın pek çok ülkesinde Alevi-Bektaşi kurum ve kuruluşları açılmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde de benzeri bir örgütlenmenin gerçekleşmesi, hem bu ülkede Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması hem de Alevi-Bektaşilere yönelik Türkiye’de son yıllarda artan ayrımcılık ve asimilasyon çabalarının boşa çıkarılması ve Alevi- Bektaşilerin anayurtlarında eşit yurttaşlık hakkını kazanabilmeleri için hayati önem taşımaktadır. Bu düşüncelerden hareketle, Chicago- Illinois merkezli, Amerika’da yaşayan Alevi-Bektaşi yoluna bir inanç ve/veya kültür olarak bağlı insanları bir araya getirmeyi hedefleyen Midwest Alevi Cultural Center (Ortabatı Amerika Alevi Kültür Merkezi) adlı sivil toplum örgütünü kurduk.

Alevi-Bektaşilerin birliğine katkı sağlamak amacıyla kurulan derneğimiz adına ABD’de yaşayan tüm canları selamlıyor, yüzyıllar boyunca tum baskı ve katliamlara rağmen özünü yitirmeden muhafaza ettiğimiz inanç ve kültürel değerlerimizi yaşamak, yaşatmak ve paylaşmak için sizleri de MACC’a katılmaya davet ediyoruz.