Midwest Alevi Cultural Center (MACC), başta Chicago-Illinois ve ABD’nin Orta Batı Eyaletleri olmak üzere Amerika’da yaşayan Alevi-Bektaşi yoluna bir inanç ve/veya kültür olarak bağlı insanları bir araya getirmeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür.

MACC, etnik veya bölgesel köken gözetmeksizin tüm Alevi-Bektaşileri kapsayan bir çatı örgütüdür. Amacı ABD’de Alevi-Bektaşi kültürünü ve inancını yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada Alevilerin inanç özgürlüklerini ve diğer demokratik haklarını savunmak ve korumaktır.

MACC, amaçları ve değerleriyle uygun bir temelde başka sivil toplum örgütleri ile belli konularda işbirliğine açık olmakla birlikte esas olarak Alevilerin kendi ihtiyaç ve öncelikleri etrafında şekillenmiş bağımsız bir vizyona ve onu yansıtan bir gündeme uygun hareket eder. Bu meyanda MACC, Aleviliği geleneksel formlarından uzaklaştırıp, Alevileri inançsal anlamda dönüştürmeyi hedefleyen veya Alevileri belli bir siyasi oluşumun veya hareketin güdümüne sokmaya çalışan ve o siyasi oluşumun veya hareketin acendasını Alevilere empoze etmek için gayret sarfeden kişi ve gruplara kapalıdır.

MACC, Aleviliğin başka grupların ve inanç sistemlerinin kategorileri ile tanımlanmasını reddeder. MACC, Aleviliği kendi geleneksel kategorileri içinde anlar ve sahiplenir, tarihsel ve inançsal Alevi mirasını tüm zenginliği ve tüm boyutlarıyla savunur, uygular ve genç kuşaklara aktarır.